Authority search results

Results 1 to 16 of 16

Authorized headings Type of heading Biblio records
Věcné téma:
děti osobností ph138927
see also:
osobnosti (Broader heading)
Details Věcné téma 4 biblios
Věcné téma:
hraniční porucha osobnosti ph135781
used for/see from:
porucha osobnosti hraniční
see also:
poruchy osobnosti (Broader heading)
Details Věcné téma 4 biblios
Věcné téma:
kult osobnosti ph122006
see also:
osobnost v dějinách (Broader heading)
Details Věcné téma 2 biblios
Věcné téma:
manželky osobností ph122622
used for/see from:
manželky významných mužů
see also:
manželky cizinců (Narrower heading)
manželky diplomatů (Narrower heading)
manželky kazatelů (Narrower heading)
manželky námořníků (Narrower heading)
manželky panovníků (Narrower heading)
manželky podnikatelů (Narrower heading)
manželky politiků (Narrower heading)
manželky prezidentů (Narrower heading)
manželky spisovatelů (Narrower heading)
manželky umělců (Narrower heading)
manželky vojáků (Narrower heading)
manželky vědců (Narrower heading)
manželky zločinců (Narrower heading)
osobnosti (Broader heading)
významní muži (Broader heading)
Details Věcné téma 2 biblios
Geografický název:
Naučná stezka Hudební osobnosti Jihlavy (Česko) ge867671
used for/see from:
Hudební osobnosti Jihlavy (Česko : naučná stezka)
see also:
Details Geografický název 0 biblios
Unifikovaný název:
Odkazy pokrokových osobností naší minulosti
Details Unifikovaný název 38 biblios
Věcné téma:
osobnosti ph115615
used for/see from:
populární osobnosti
slavné osobnosti
slavní lidé
světové osobnosti
významné osobnosti
známé osobnosti
see also:
biblické postavy (Narrower heading)
děti osobností (Narrower heading)
nositelé cen a vyznamenání (Narrower heading)
osobnosti regionu (Narrower heading)
výstřední osobnosti (Narrower heading)
významné ženy (Narrower heading)
významní muži (Narrower heading)
Details Věcné téma 205 biblios
Věcné téma:
osobnosti regionu ph406516
used for/see from:
regionální osobnosti
see also:
osobnosti (Broader heading)
Details Věcné téma 42 biblios
Věcné téma:
poruchy osobnosti ph137001
see also:
hraniční porucha osobnosti (Narrower heading)
pasivně agresivní osobnost (Narrower heading)
psychopatie (Narrower heading)
závislá porucha osobnosti (Narrower heading)
duševní poruchy (Broader heading)
Details Věcné téma 7 biblios
Věcné téma:
psychologie osobnosti ph115951
see also:
adaptace (psychologie) (Narrower heading)
adjustace (psychologie) (Narrower heading)
charakter (Narrower heading)
charakterologie (Narrower heading)
extraverze (Narrower heading)
individuace (psychologie) (Narrower heading)
introverze (Narrower heading)
komplex méněcennosti (Narrower heading)
neuroticismus (Narrower heading)
osobní image (Narrower heading)
psychické bariéry (Narrower heading)
psychografie (Narrower heading)
sebeklam (Narrower heading)
sebepojetí (Narrower heading)
sebepřijímání (Narrower heading)
sebevědomí (Narrower heading)
sebeúcta (Narrower heading)
teorie osobnosti (Narrower heading)
typologie osobnosti (Narrower heading)
vývoj osobnosti (Narrower heading)
psychologie (Broader heading)
Details Věcné téma 105 biblios
Věcné téma:
rozvoj osobnosti ph194683
used for/see from:
formování osobnosti
osobní rozvoj
rozvoj osobní
osobnostní rozvoj
rozvoj osobnostní
see also:
osobnost (Broader heading)
Details Věcné téma 79 biblios
Věcné téma:
teorie osobnosti ph137918
see also:
psychologie osobnosti (Broader heading)
Details Věcné téma 2 biblios
Věcné téma:
typologie osobnosti ph116512
see also:
eneagram (Narrower heading)
psychologie osobnosti (Broader heading)
Details Věcné téma 21 biblios
Věcné téma:
výstřední osobnosti ph116706
used for/see from:
excentrici
see also:
osobnosti (Broader heading)
Details Věcné téma 0 biblios
Věcné téma:
vývoj osobnosti ph200851
see also:
psychologie osobnosti (Broader heading)
Details Věcné téma 2 biblios
Věcné téma:
závislá porucha osobnosti ph628219
used for/see from:
porucha osobnosti závislá
see also:
poruchy osobnosti (Broader heading)
Details Věcné téma 2 biblios

Powered by Koha